Ing.Michal Lejko,CSc.
V SÚČASNOSTI REALIZUJEM:

-  výrobu a predaj EC organicko-
   minerálnych kvapalných listových hnojív
   (aplikované postrekom) UniverzaL 2
   (druhá generácia) typ I - IV a
   anorganických kvapalných listových
   hnojív (ES) UniverzaL 3(tretia generácia)
   typ I - IV

- kompletnú poradenskú činnosť v oblasti
  výživy a hnojenia rastlín s dôrazom na
  listovú výživu v kontexte so zakladným
  hnojením a to aj pre ekologické
  pestovanie !

- kompletnú poradenskú činnosť v oblasti
  agronómie poľnohospodárskych plodín

- osobne realizujem odber vzoriek
  pôdneho a rastlinného materiálu  a
  zabezpečujem ich chemické analýzy
  podľa platnej legislatívy
 
Vítam Vás
Na VAŠE  O T Á Z K Y Vám rád odpoviem po vyplnení kontaktného formulára so stručným popisom problematiky.
Meno:
Telefón:
Email:
Správa:
Click for new image
Copyright © hnojival.sk   |   Tvorba web stránok
ÚVOD  |  KONTAKT
LEJKO
tvorba web stránok
NOVINKY

organicko-minerálne hnojivá

anorganické listové hnojivá ES

počítadlo.abz.cz
Naše EC organicko-minerálne kvapalné listové hnojivá sú univerzálne a vhodné na všetko, čo má chlorofyl.

Aby si ich mohol dovoliť každý pestovateľ, majú aj univerzálny cenový rozsah. Solventnejší si môžu dovoliť typy vo vyšších cenových reláciách, no aj menej solventný zákazník si veľmi pomôže s najlacnejším typom listového hnojiva.

Aj vďaka univerzálnost, ktorá je ešte rozšírená o to, že sa veľmi ľahko prispôsobujú špecifckým požiadavkám pestovateľov (zvýšiť obsah ktorejkoľvek živiny, vrátane mikroelementov, alebo naopak, znížiť štandardný obsah) Pri bežných výkyvoch hodnôt prispôsobíme hnojivo v rámci danej ceny. Pri vyšších požiadavkách za príplatok (chelatzované mikroelementy sú dosť drahé). V prípade veľkého rozdielu do plusu je nutné špecifkovať, na úkor ktorého prvku chce zákazník enormne zvýšiť ten požadovaný. Ako už bolo uvedené, roztoky našich listových hnojív sú už praktcky nasýtené a pri ďalšom zvyšovaní koncentrácie hrozí riziko vypadávania živín z roztoku.

Ak neberieme do úvahy primárne cenové relácie, môžeme uviesť, že typy s 10 % obsahom čistej síry (hmot. %) sú viac vhodné na repku, slnečnicu, hrach (všeobecne na olejniny a strukoviny, ako aj niektoré druhy zeleniny náročných na síru – cibuľa, cesnak...). V týchto prípadoch je lepšie použiť UniverzaL 2 typ III a IV.

Na obilniny, kukuricu postačuje, pri bežnom hnojení základnými hnojivami s obsahom síry, použiť
UniverzaL 2 typ I a II.

Všetky štyri typy vrelo odporúčame požívať v kombinácií s DAM-om, alebo roztokom močoviny. S DAM-om hlavne preto, že sa tým dosahuje veľmi vysoký ekonomicky efekt. Vieme, že DAM je koncentrovaným dusíkatým kvapalným hnojivom (iba dusíkatým!). Pridaním čo i len jedného litra UniverzaL-u I – IV na 1 ha s obsahom N, P, K, S, mikroelementami a látkami fyziologicky vysoko účinnými (PVT – predmet výrobného tajomstva) sa konečný efekt zákonite prejaví. V praxi sa dusíkaté hnojivá používajú nadmieru - pre ich vonkajší efekt (sýto zelený porast...) a zároveň relatvne nižšiu cenu v porovnaní s draselnými, ale hlavne najdrahšími fosforečnými hnojivami. Treba dodať, že bez chemických listových analýz sa agronómovi dosť ťažko posudzuje, či ide o nedostatok N, alebo nedostatok S, čo je veľmi častý jav. V takom prípade je rastlina obzvlášť vďačná za všetko navyše čo nie je čistý dusík (N).

V kombinácii s roztokom močoviny (iba dusíkaté hnojivo s pozvoľne pôsobiacou formou N) ide o obdobný jav ako pri DAM-e, ale tu treba zobrať do úvahy aj fakt, že forma síry použitá v listových hnojivách UniverzaL  2. resp. 3. generácie má vplyv na inhibíciu ureázy.
Inhibiciou udržuje po určitú dobu močovinu (amidický dusík CO(NH2)2 v prostredí v nezmenenej forme – bez rozkladu. Uvedená skutočnosť má veľký priaznivý význam pri aplikácii DAM-u, ktorý obsahuje 50 % N v amidickej forme, a roztoku močoviny. Naše UniverzáL-y majú túto inhibičnú vlastnosť na úrovni 10 – 20% v porovnaní so špecifckými inhibítormi, napr. StabilureN-om. Aj kvôli tejto typickej vlastnosti jednoznačne odporúčame stálu kombináciu aplikácie DAM-u a roztoku močoviny s našimi kvapalnými listovými hnojivami UniverzaL 2 typ I – IV a UniverzaL 3. 

UniverzaL-y 3 (tretej generácie) sa budú po prvýkrát uvádzať do poľnohospodárskej praxe na jar roku 2018 ako listové hnojivá ES.
>> klikni pre detaily
PONUKA  NA  SERIÓZNU  DLHODOBÚ SPOLUPRÁCU
>> klikni pre detaily