Správy z pokusov
 
Copyright © hnojival.sk   |   Tvorba web stránok
ÚVOD  |  KONTAKT
Ing.Michal Lejko,CSc.
tvorba web stránok
LEJKO
Na VAŠE  O T Á Z K Y Vám rád odpoviem po vyplnení kontaktného formulára so stručným popisom problematiky.
Meno:
Telefón:
Email:
Správa:
Click for new image

2017 - ozimný jačmen.pdf
2017 - ozimná repka.pdf
2017 - ozimná repka (2).pdf
2017 - ozimná repka (3).pdf
2017 - ozimná repka (4).pdf
2017 - ozimná pšenica.pdf
2017 - ozimná pšenica (2).pdf
2017 - jarný ovos.pdf
2014 - zemiaky EN.pdf
2014 - slnečnica.pdf
2014 - ozimná repka.pdf
2014 - ozimná pšenica.pdf
2014 - osivo kukurice.pdf
2014 - cukrová repa.pdf

2014 - cukrová repa (2).pdf
Iné POKUSY.pdf
V SÚČASNOSTI REALIZUJEM:

-  výrobu a predaj EC organicko-
   minerálnych kvapalných listových hnojív
   (aplikované postrekom) UniverzaL 2
   (druhá generácia) typ I - IV a
   anorganických kvapalných listových
   hnojív (ES) UniverzaL 3(tretia generácia)
   typ I - IV

- kompletnú poradenskú činnosť v oblasti
  výživy a hnojenia rastlín s dôrazom na
  listovú výživu v kontexte so zakladným
  hnojením a to aj pre ekologické
  pestovanie !

- kompletnú poradenskú činnosť v oblasti
  agronómie poľnohospodárskych plodín

- osobne realizujem odber vzoriek
  pôdneho a rastlinného materiálu  a
  zabezpečujem ich chemické analýzy
  podľa platnej legislatívy
NOVINKY
PONUKA  NA  SERIÓZNU  DLHODOBÚ SPOLUPRÁCU
>> klikni pre detaily
>> klikni pre detaily

organicko-minerálne hnojivá

anorganické listové hnojivá ES

Ponuka na serióznu dlhodobú spoluprácu