Aplikačná tabuľka
Copyright © hnojival.sk   |   Tvorba web stránok
ÚVOD  |  KONTAKT
Ing.Michal Lejko,CSc.
tvorba web stránok
LEJKO
Na VAŠE  O T Á Z K Y Vám rád odpoviem po vyplnení kontaktného formulára so stručným popisom problematiky.
Meno:
Telefón:
Email:
Správa:
Click for new image
Aplikacna tabulka-1
Aplikacna tabulka-2
Aplikacna tabulka-3
Aplikacna tabulka-4
*klikni pre zväčšenie na tabuľku
V SÚČASNOSTI REALIZUJEM:

-  výrobu a predaj EC organicko-
   minerálnych kvapalných listových hnojív
   (aplikované postrekom) UniverzaL 2
   (druhá generácia) typ I - IV a
   anorganických kvapalných listových
   hnojív (ES) UniverzaL 3(tretia generácia)
   typ I - IV

- kompletnú poradenskú činnosť v oblasti
  výživy a hnojenia rastlín s dôrazom na
  listovú výživu v kontexte so zakladným
  hnojením a to aj pre ekologické
  pestovanie !

- kompletnú poradenskú činnosť v oblasti
  agronómie poľnohospodárskych plodín

- osobne realizujem odber vzoriek
  pôdneho a rastlinného materiálu  a
  zabezpečujem ich chemické analýzy
  podľa platnej legislatívy
POZOR!  UniverzaL 3 typ I - IV sa používa v dávke 2,5 – 4 litre /1 ha !
Dávka 2,5 l/ha je plne postačujúca. V prípade, že ekonomická situácia poľnohospodárskeho podniku to umožňuje, je možné zvýšiť, aj jednorázovo, dávku na plochách kde sa používa klasická orba na 3l/ha a  na plochách kde sa používa akákoľvek minimalizácia 4l/ha. V  každom prípade je optimálne, ak to situácia dovoľuje, uvedené dávky deliť aspoň na dvakrát a stále ich kombinovať s DAM-om, roztokom močoviny, systémovými pesticídmi...
Poznamky k jesennej aplikácii
NOVINKY
PONUKA  NA  SERIÓZNU  DLHODOBÚ SPOLUPRÁCU
>> klikni pre detaily
>> klikni pre detaily

organicko-minerálne hnojivá

anorganické listové hnojivá ES

UniverzaL 3 (tretia generácia našich kvapalných hnojív)